Wetgeving olieafscheider

Wet- en regelgeving rond olieafscheiders

Om een goede werking van olieafscheider te waarborgen, zijn vanaf 1990 normen ontwikkeld en vastgesteld waaraan afscheiders moeten voldoen. De normen hebben betrekking op onder meer het ontwerp (waaronder de dimensionering) en het onderhoud van de olieafscheiders. Op olieafscheiders en slibvangputten was NEN 7089 (inclusief tweede correctieblad 1993) van toepassing. De nationale normen zijn inmiddels vervangen door Europese normen. Nederland neemt deze normen integraal en ongewijzigd over in de nationale regelgeving als het Activiteitenbesluit. De NEN-EN 858 bestaat uit twee delen. Deel 1 heeft als ondertitel: ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole, en deel 2: bepaling van nominale afmetingen, installatie, functionering en onderhoud. Deel 1 heeft du vooral betrekking op de olieafscheider zelf terwijl deel 2 zich richt op de wijze waarop de olieafscheider wordt toegepast. Deel 1 is een geharmoniseerde norm, wat betekend dat lidstaten verplicht zijn de norm ongewijzigd over te nemen. De olieafscheiders hebben daarmee een CE-markering. Dit om handelsbeperkingen tussen de lidstaten te voorkomen. Dat is niet het geval met deel 2. De aspecten die daarin staan mogen door de lidstaten aangescherpt worden, maar dat gebeurt niet in de Nederlandse wetgeving.

Vanaf 1 januari 2007 moeten alle op de Europese markt verkochte olieafscheiders voldoen aan de NEN-EN 858-1 en zijn daarmee voorzien van een CE-markering. De overgangsregeling is zodanig dat de bestaande olieafscheiders blijven voldoen aan de regelgeving.Gebruikers van olieafscheiders

Olie is een ongewenste stof in het afvalwater. In besluiten en vergunningen worden daarom voorschriften gesteld aan oliehoudend afvalwater om de lozing van olie in het riool en het oppervlaktewater te beperken. Dit kan betekenen dat een olieafscheider geplaatst moet worden.

Olieafscheiders worden meestal gebruikt in garages, pompstations en wasstraten omdat hier afvalwater met olie en slib vrijkomt door reparatiewerkzaamheden en het wassen van auto's.Gratis advies over de wetgeving rond olieafscheiders?

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie? Neem direct contact op met één van onze vakkundige werknemers. Wij zijn bereikbaar op nummer 015 - 262 61 61 61 of via de e-mail info@zegwaard.nl.

Zegwaard Rioolbeheer is de specialist als het gaat om een goede werking van olieafscheiders!VOOR ONDERHOUD PLAATSEN EN LEGEN VAN OLIEAFSCHEIDERS!