Werking olieafscheider

Werking van de olieafscheider

Het afvalwater dat is verontreinigd met olieresten wordt door de olieafscheider geleid. Het eerste gedeelte van de olieafscheider bestaat uit een bezinkgedeelte waarin de zwaardere elementen naar de bodem zullen zinken. Door middel van een overloop gaat het overige afvalwater naar het olievang gedeelte van de olieafscheider, dit gedeelte heeft een zodanig grote opvangcapaciteit dat het afvalwater tot rust kan komen. Doordat de olie lichter is dan water zal het naar boven drijven. Door middel van een verticaal geplaatste afscheidingswand wordt de olie als het ware gevangen in dit gedeelte. Doordat het bezinksel in het eerste deel al is neergedaald kan het schone water nu onder de verticale afscheidingswand doorstromen waarna het op het openbare riool geloosd kan worden.

Werking olieafscheider – Zegwaard olieafscheidersOlieafscheider-installaties

Een olieafscheider-installatie moet volgens de wettelijk bepaalde NEN-norm bestaan uit:
• Slibvangput
• Olie- coalescentieafscheider
• Controleput

Optioneel kan hier nog een olielaagdiktemeting, (niveausignalering) aan toegevoegd worden.

Slibvangput
In de slipvangput komt de eerste scheiding tot stand onder invloed van de zwaartekracht. De zwaartekracht zorgt ervoor dat een ontmenging plaats vindt waardoor alle zwaardere delen uit het afvalwater bezinken.

Olieafscheiders / coalescentieafscheiders
In het olieafscheider gedeelte worden met behulp van de zwaartekracht de lichtere delen uit het opgevangen en vervuilde afvalwater afgescheiden. De olie komt in de olieafscheider bovendrijven.

Controleput
Om er zeker van te zijn dat de olieafscheider goed werkt wordt er achter de olieafscheider een controleput geplaatst. Door geregeld monsters af te nemen kan bekeken worden of de werking van de olieafscheider nog goed werkt.

Een olieafscheider moet verplicht gebruikt worden bij:
• Garages en autosloperijen
• Wasstraten
• Tankstations
• Tuinbouwbedrijven met een werkplaatsGratis advies over de werking van olieafscheiders?

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie? Neem direct contact op met één van onze vakkundige werknemers. Wij zijn bereikbaar op nummer 015 - 262 61 61 of via de e-mail info@zegwaard.nl.

Zegwaard Rioolbeheer is de specialist als het gaat om een goede werking van olieafscheiders!VOOR ONDERHOUD PLAATSEN EN LEGEN VAN OLIEAFSCHEIDERS!