Olieafscheiders

Legen van olieafscheiders

Elk bedrijf, welke wettelijk verplicht is een olieafscheider en slibvangput te hebben, dient ervoor te zorgen dat de olieafscheider en de slibvangput tijdig worden geleegd en gereinigd. Ook dient het bedrijf geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk te verhelpen, om zo een goede werking van een olieafscheider en slibvangput te waarborgen, daarnaast geldt een onderhoudsfrequentie van minimaal elke zes maanden.
Lees hier meer informatie over het legen van olieafscheiders.Olieafscheider plaatsen

Een olieafscheider plaatsen is een vak, waar weinig bedrijven in gespecialiseerd zijn. Na jarenlange ervaring in het legen van olieafscheiders, heeft de firma Zegwaard Rioolbeheer besloten zich te gaan specialiseren in het plaatsen en onderhouden van olieafscheiders.
Lees hier meer informatie over het plaatsen van olieafscheiders.Reinigen van olieafscheiders

Wanneer Zegwaard Rioolbeheer de olieafscheider reinigt, maken wij ook direct het leidingwerk schoon. Zegwaard Rioolbeheer onderscheid zich door de vakkundigheid van onze chauffeurs. De olieafscheiders van bedrijven die in onderhoudscontract hebben, blijven daarom vaak jarenlang goede relaties.
Lees hier meer informatie over het reinigen van olieafscheiders.Inspectie van olieafscheiders

Zegwaard Rioolbeheer voert inspecties aan olieafscheiders uit voor bestaande en nieuwe klanten. Bestaande klanten die de olieafscheider geregeld laten ledigen, krijgen direct terugkoppeling over de uitgevoerde inspectie. Preventieve controle is een noodzaak tijdens het ledigen, omdat de actuele status van olieafscheider van groot belang is voor een optimale levensduur.
Lees hier meer informatie over de inspectie van olieafscheiders.VOOR ONDERHOUD PLAATSEN EN LEGEN VAN OLIEAFSCHEIDERS!