Olie & Water & Slib

Olieafscheider legen bij garages en autobedrijven

Het is raadzaam om het afvalwater van een wastafel in de garage of werkplaats, pas na de olieafscheider met elkaar te verbinden. Indien een olieafscheider en slibvangput zijn geplaatst, is het voor een goede werking van belang, dat de installatie regelmatig wordt geleegd en gereinigd.
Lees hier meer informatie over de inspectie van olieafscheiders.Olieafscheiders bij wasstraten

Voorafgaand zullen wij in overleg met u de frequentie van het onderhoud bepalen. Als blijkt dat de olieafscheider(s) te veel of te weinig word onderhouden zullen wij met u hierover contact opnemen om de frequentie aan te passen. Zo bent u altijd gewaarborgd van een goede werking van uw olieafscheider en voldoet u te alle tijden aan de wettelijke verplichtingen.
Lees hier meer informatie over de inspectie van olieafscheiders.Legen van olieafscheiders bij benzinestations

Om te komen tot effectieve maatregelen om de vervuiling van het afvalwater te beperken zult u de afvalwatersituatie binnen uw benzinestation in kaart moeten brengen. Dit gebeurd door alle afvoerpunten waarop geloosd wordt, te registreren.
Lees hier meer informatie over de inspectie van olieafscheiders.Olieafscheider legen bij autospuiterijen

Afvalwater verontreinigd met olie vormt in het algemeen het belangrijkste afvalwaterprobleem bij autobedrijven en autospuiterij. Door gebruik te maken van een goede olieafscheider en slibvangput kan aan de norm voor olie in het afvalwater van 200 mg/l goed worden voldaan.
Lees hier meer informatie over de inspectie van olieafscheiders.Olieafscheiders in de petrochemische industrie

Zegwaard Rioolbeheer is een bekende naam in Zuid-Holland, met industriële reiniging als één van de velen specialismen. De activiteiten van Zegwaard in de petrochemische industrie richten zich vooral op raffinaderijen, chemische industrieën en cementfabrieken.
Lees hier meer informatie over de inspectie van olieafscheiders.VOOR ONDERHOUD PLAATSEN EN LEGEN VAN OLIEAFSCHEIDERS!